Fine-tuning & Tweaking.Custom Icons

Code Name Continent Population Capital
SGP Singapore Asia 3,567,000 Singapore
KOR South Korea Asia 46,844,000 Seoul
LKA Sri Lanka Asia 18,827,000 Colombo
SYR Syria Asia 16,125,000 Damascus
TWN Taiwan Asia 22,256,000 Taipei
TJK Tajikistan Asia 6,188,000 Dushanbe
THA Thailand Asia 61,399,000 Bangkok
TUR Turkey Asia 66,591,000 Ankara
TKM Turkmenistan Asia 4,459,000 Ashgabat
ARE United Arab Emirates Asia 2,441,000 Abu Dhabi
UZB Uzbekistan Asia 24,318,000 Toskent
VNM Vietnam Asia 79,832,000 Hanoi
YEM Yemen Asia 18,112,000 Sanaa