Name Country District Population
Shihezi China Xinxiang 299,676